REGISTREERU VASTUVÕTULE
Polikliinik

Kuressaare hambapolikliinik

Kuressaare Hambapolikliinik SA on Kuressaare Linnavolikogu 27.11.1997 a.otsusega nr.120 munitsipaalasutuse Kuressaare Hambapolikliinik baasil moodustatud hambaraviteenuseid osutav raviasutus.

SA asutaja on Kuressaare linn. SA tegutseb põhikirja ja sihtasutuste seaduse alusel. Sihtasutuse organid on nõukogu ja juhatus.

Nõukogu

Nõukogu liikmed määrab Saaremaa Vallavalitsus. Nõukogul võib lähtuvalt põhikirjast olla 5-7 liiget.

Juhatus

Sihtasutust juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 1-3 liikmeline. Juhataja on valitud avaliku konkursi tulemusel.