REGISTREERU VASTUVÕTULE
Toetus hambaarstile

Kuressaare Hambapolikliinik: Toetus hambaarstile

Kuressaare Hambapolikliinik on pühendunud sellele, et pakkuda Saaremaal parimat võimalikku hambaravi. Teadvustame, et meie võimekus sõltub suuresti meie meeskonna professionaalsusest. Seetõttu oleme loonud uue algatuse, mille kaudu soovime laiendada oma meeskonna koosseisu, kaasates tiimi nii kogemustega spetsialiste kui ka alles alustavaid noori kolleege, kes saavad võimaluse kujuneda meie juures tulevasteks tipptegijateks.

Unikaalne rahaline toetus: Inspireerime tippu jõudmist

Kuressaare Hambapolikliinik pakub uutele hambaarstidele võimalust alustada oma karjääri meie polikliinikus ning pakub selleks ühekordset rahalist toetust kuni 30 000 eurot. Toetusega väljendame oma tänu ja austust hambaarstidele, kes on motiveeritud asuma panustama hambaravi kõrge kvaliteedi tagamisse Saaremaa kogukonnas, valides selleks töö Kuressaare Hambapolikliinikus.

See rahaline toetus on suunatud mitmele olulisele eesmärgile:

  1. Hambaraviteenuse kättesaadavuse tõhustamine: Soovime panustada kvaliteetsesse hambaravisse Saaremaal, tehes selle kõigile elanikele veelgi kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks.
  2. Spetsialistide piisavuse tagamine: Mõistame, et piirkondlikest eripäradest tulenevalt ohustab meid spetsialistide puudus. Et tagada kogukonnale kvaliteetsete teenuste pakkumiseks piisav hulk professionaalseid hambaarste, soovime hoida meie meeskonda kuuluvaid spetsialiste ning samas pakkuda atraktiivseid võimalusi tulevaste tipptegijate kaasamiseks.

Toetuse saamise kohustus:

Toetuse saaja kohustub pärast toetuse saamist (vähemalt) viis aastat töötama Kuressaare Hambapolikliinikus täiskoormusega. Toetuse taotlemise ja vastuvõtmisega kinnitab toetuse saaja oma motiveeritust, pühendumust ja valmisolekut panustada töösse Kuressaare Hambapolikliinikus.

Lisatingimus toetuse saanud hambaarstidele: Töökoormus vähemalt 40 tundi nädalas

Ootame liituma hambaarste, kes on omandanud erialase kvalifikatsiooni ja on valmis panustama meie meeskonda täiskoormusega. See lisatingimus tagab, et meie uued liikmed on täies mahus kaasatud meeskonnatöösse ning polikliiniku missiooni täitmisse.

Kuressaare Hambapolikliinik jätkab oma missiooni pakkuda tipptasemel hambaravi, kus iga hambaarst tunneb end inspireerituna ja toetatuna. Ootame teid meiega liituma ja koos panustama tervema tuleviku loomisesse!