REGISTREERU VASTUVÕTULE
Ravidokumentide väljastamine

Ravidokumentide väljastamine

Ravidokument on kirjalik või elektrooniline hambaravikaart, röntgenülesvõte, foto patsiendi hammaskonnast, raviteenuse osutamise leping, raviarve vm Kuressaare Hambapolikliinikus tervishoiuteenuse osutamist kajastav dokument.

Ravidokumentidest väljavõtteid ja/või koopiaid väljastatakse avalduse esitamisel:

Kohapeal saab avalduse vormi täita registratuuris. Ravikaardi väljavõtte või koopia väljastame üldjuhul paberkandjal ja röntgenülesvõtte CD-plaadil. NB! Röntgenpilti ei salvestata enda kaasavõetud USB mälupulgale, CD-le või muule digitaalsele andmekandjale.

E-posti teel saabunud digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel saadame patsiendile endale tema ravikaardi väljavõtte ja/või digitaalse röntgenpildi krüpteeritud kujul. Sellise dokumendi avamiseks on vajalik kehtivate ID-kaardi sertifikaatide ja PIN1 olemasolu. Rohkem infot ID-kaardi kasutamise kohta leiab www.id.ee.

Digitaalselt allkirjastatud avalduse palume saata e-posti aadressil: info@hamba.ee.

Ravidokumentide väljastamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument. Dokumendid väljastatakse või teabe andmise keeldumisest teatatakse avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.

AVALDUSE VORM